Åsa Sundstedt är uppvuxen i och hemflyttad till Orsa, Dalarna. Hon är utbildad på Kungliga Musikhögskolan under åren 1991-95. Åsas repertoar är bred och nutida musik, Scarlattisonater, operaarior och orsapolskor samsas väl i hennes rymliga bälg!
Hon har jobbat som frilansmusiker i hela Sverige med tidigare arbetsplatser som Kgl Operan, Uppsala Stadsteater, Riksteatern och Norrbottensteatern.
Åsa är även kantor i Orsa församling.

Påskkonsert från Orsa kyrka med Åsa Sundstedt och Åsa Arvidsson. Gäster Anita Agnas accordeon och en dubbelkvartett ur Orsa Kyrkokör.
Bach och folkmusik från Orsa kyrka.
https://www.svenskakyrkan.se/pask/digitala-konserter-och-gudstjanster